... TO BUDE DOBRY ...

"DUM SPIRO SPERO!" - "Dokud dýchám, doufám!" Cicero


celý Internet | pouze česky | obrázky

zobrazit vše

CHYTROU ŽENU JE TĚŽKÉ MILOVAT, ALE JEŠTĚ TĚŽŠÍ PŘESTAT.-- JABLONSKIJ

JSOU TO VZTAHY MEZI LIDMI, JEŽ DÁVAJÍ ŽIVOTU CENU.-- HUMBOLDT

MÍT JEDEN PRO DRUHÉHO ČAS JE V MANŽELSTVÍ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ MÍT PENÍZE.-- OESER

NEDOUFEJTE, ŽE SE BUDETE SNÁŠET SE ŽENOU, S KTEROU JSTE SE ZA SVOBODNA HÁDAL.-- PAUL

PRO MANŽELSTVÍ SI VYBER ŽENU, KTEROU BYS ZVOLIL JAKO PŘÍTELE, KDYBY BYLA MUŽEM.-- JOUBERT

MANŽELKU BYCHOM MĚLI VYBÍRAT SPÍŠE UŠIMA NEŽ OČIMA.-- PŘÍSLOVÍ

MANŽELSTVÍ JE VĚDA.-- BALZAC

UZAVŘE-LI MUŽ SE ŽENOU PŘÁTELSTVÍ, MÍNÍ TÍM, ŽE TO DĚLÁ PROTO, ŽE NEMOHL DOSÁHNOUT VÍCE.-- NIETZSCHE

KDYŽ SE DVA LIDÉ MILUJÍ, TOUŽÍ PO TOM ŽÍT SPOLU, ALE SAMOTNÁ LÁSKA NESTAČÍ K ZAJIŠTĚNÍ ŠTĚSTÍ.-- DIANE

JE ZLÉ, JESTLIŽE DVA MANŽELÉ SE NAVZÁJEM NUDÍ; DALEKO HORŠÍ VŠAK JE, KDYŽ JEN JEDEN NUDÍ DRUHÉHO.-- EBNER-ESCHENBACHOVÁ

MUŽI BUDOU VŽDYCKY TÍM, CO Z NICH UDĚLALY ŽENY.-- ROUSSEAU

CHLAPI SE NERADI ROZHODUJOU, NEJRADŠI JSOU, KDYŽ ZA NĚ ROZHODNE ŽENSKÁ NEBO BŮH.-- UPDIKE

PODNIKAVÍ MUŽI MAJÍ U ŽEN MNOHEM VÍCE ÚSPĚCHU NEŽ TI DRUZÍ, A TO PROTO, ŽE VĚTŠINA ŽEN NEPODLEHNE Z LÁSKY, NÝBRŽ ZE SLABOSTI.-- ROCHEFOUCAULD

KDYŽ SE MANŽELSTVÍ MUŽI NEVYDAŘÍ, STANE SE NEPŘÍTELEM ŽEN. KDYŽ SE VŠAK MUŽI V LÁSCE DAŘÍ, JE NEPŘÍTELEM SŇATKŮ.

MUŽ MÁ DVĚ MOŽNOSTI: BUĎ ŽENU DOKONALE POZNAT, NEBO JI MILOVAT.-- CHAMFORT

NĚKTERÝM MUŽŮM VADÍ, ŽE SE JIM DO SOUKROMÝCH ZÁLEŽITOSTÍ PLETOU PŘÍBUZNÍ. NAPŘÍKLAD MANŽELKA A DĚTI.

MUŽI NEDOVEDOU OCENIT VLASTNÍ ŽENY. TO PŘENECHÁVAJÍ OSTATNÍM.-- WILDE

ŠTĚSTÍ ŽENATÉHO MUŽE ZÁVISÍ NA ŽENÁCH, SE KTERÝMI SE NEOŽENIL.

ČEHO JE TŘEBA, ABYCHOM DOBYLI ŽENY? NIČEHO. STAČÍ, NECHÁME-LI SE DOBÝT. MUŽ NIKDY NEVOLÍ. MYSLÍ, ŽE VOLÍ, ZATÍM JE VOLEN. MUŽ, JENŽ SE DVOŘÍ ŽENĚ, NESNAŽÍ SE JÍ ZMOCNIT, NÝBRŽ DÁ JÍ PROSTĚ PŘÍLEŽITOST, ABY SE HO ZMOCNILA ONA.-- PITIGRILLI

MUŽ NEUMÍ SKRÝVAT PŘED ŽENOU, ŽE JE ZAMILOVANÝ. HLAVNĚ NEUMÍ SKRÝVAT, ŽE JE ZAMILOVANÝ DO JINÉ.-- KASSAK

MUŽI NEJDŘÍVE ŽENĚ SLIBUJÍ, ŽE JÍ Z OČÍ VYČTOU KAŽDÉ PŘÁNÍ, ALE PAK SE UKÁŽE, ŽE JSOU ANALFABETI.-- WEISEROVÁ

MUŽI SE DĚLÍ NA DVĚ SKUPINY. JSOU ZDVOŘILÍ A NEZDVOŘILÍ. NEZDVOŘILÝ MUŽ NENABÍDNE DÁMĚ SVÉ MÍSTO. ZDVOŘILÝ MUŽ, KDYŽ POSTŘEHNE VSTUPUJÍCÍ DÁMU, ZAMHOUŘÍ OČI A DĚLÁ, JAKO KDYŽ SPÍ.-- POLÁČEK

LIDSKÁ SPOLEČNOST BY BYLA MNOHEM SNESITELNĚJŠÍ, KDYBY VŠECHNY ŽENY BYLY PROVDÁNY A VŠICHNI MUŽI BYLI SVOBODNÍ.-- TWAIN

BYL MUŽEM SVÉ ŽENY, NEPATŘIL SOBĚ.-- FITZGERALD

MY MUŽI DOKÁŽEME VŠECHNO NA SVĚTĚ. NĚKTEŘÍ DOKONCE I MILOVAT SVOU VLASTNÍ ŽENU.

ŽENY NÁS MILUJÍ PRO NAŠE NEDOSTATKY. MÁME-LI JICH DOSTATEK, PROMINOU NÁM VŠE, DOKONCE I VYŠŠÍ INTELIGENCI.-- WILDE

ŽÁDNÝ MUŽ NIKDY PŘESNĚ NEVÍ, PROČ HO ŽENA MILUJE.-- ERSKINE

MUŽ MŮŽE BÝT ŠŤASTNÝ S KTEROUKOLIV ŽENOU, POKUD JI NEMILUJE.-- WILDE

NĚKTERÝ MUŽ MÁ PŘÍMO FANTASTICKÉ ŠTĚSTÍ U ŽEN. ŽÁDNÁ HO NECHCE.-- DOLINA

ŽENSKÉ POKOLENÍ SE DOMNÍVÁ, ŽE JE NEMORÁLNÍ, NEBO DOKONCE SKANDÁLNÍ, ŽE SI MUŽ NEBERE NA STAROST NĚJAKOU JEHO PŘEDSTAVITELKU. TEN, KDO ZARYTĚ SE NECHCE OŽENIT, JE PODLE ŽEN NĚJAK VADNÝ NEBO MÁ NEPŘIROZENÉ MRAVY.-- CHEVALLIER G.

MUŽI TVRDÍ, ŽE VŠECHNY ŽENY JSOU STEJNÉ. ALE MUSÍ SE O TOM STÁLE PŘESVĚDČOVAT.

VŽDYCKY JSEM MĚLA RÁDA TLUSTÉ MUŽE. VZDALI SE VŠEHO ZBYTEČNÉHO ÚSILÍ, PROTOŽE SI ROZUMNĚ UVĚDOMILI, ŽE SE ŽENY NEZAMILOVÁVAJÍ JAKO MUŽI DO TĚLESNÉ SCHRÁNKY.-- GREENE

POVĚZ MI S KÝM SE STÝKÁŠ, A JÁ TI POVÍM, KDE SE S NÍM BUDEŠ CHLUBIT, A CO NA NĚM BUDEŠ CHTÍT.-- ROCHEFOUCAULD

JAKMILE TI ŽENA, KTERÁ TĚ OPOUŠTÍ, ŘEKNE: NEBUDEME SE JIŽ MILOVAT,ALE ZŮSTANEME PŘÁTELI, PAK JE TO JENOM JAKÁSI ZÁMINKA S CÍLEM, ABY SE VŠE ZASE VRÁTILO ČASEM DO PŮVODNÍHO STAVU.-- PITIGRILLI

HROZNÁ JE PŘEDSTAVA, ŽE BY LIDÉ CHODILI OTRAVOVAT, I KDYŽ NIC NECHTĚJÍ.-- SEKERA

PŘÁTELSTVÍ ŽENY K MUŽI JE SLEPÁ ULIČKA, DO KTERÉ JI VEHNALO ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.-- DICKENS

I KDYŽ SE VDANÉ PANÍ NIJAK ZVLÁŠŤ NEMAJÍ RÁDY, DRŽÍ PŘECE MLČKY SPOLU, ZEJMÉNA PROTI MLADÝM DĚVČATŮM.-- GOETHE

NOVÉ ZNÁMÉ ZÍSKÁVÁME RÁDI PROTO, ŽE NÁS JEŠTĚ NEZNAJÍ A BUDOU NÁS OBDIVOVAT VÍC NEŽ TI STAŘÍ, KTEŘÍ NÁS ZNAJÍ PŘÍLIŠ.-- ROCHEFOUCAULD

CHCETE-LI, ABY S VÁMI NĚKDO JEDNAL UPŘÍMNĚ, NEUJIŠŤUJTE HO, ŽE MU NECHCETE UŠKODIT. UJISTĚTE HO, ŽE MU NEMŮŽETE UŠKODIT.-- RŮŽIČKA

UBLÍŽÍTE-LI SVÉMU SOUSEDU, LÉPE JE, NEUČINITI TOHO POLOVIČATĚ.-- SHAW

KDYŽ SE ČLOVĚK ŽENÍ, JE KONEC VŠEMU. ŽÁRLIVÁ NÁKLONNOST ŽENY, ONA PODEZŘÍVAVÁ, NEPOKOJNÁ A TĚLESNÁ NÁKLONNOST NESTRPÍ VEDLE SEBE VROUCNÉ A VŘELÉ PŘÍCHYLNOSTI, ONÉ PŘÍCHYLNOSTI DUCHA, SRDCE A DŮVĚRY, JEŽ EXISTUJE MEZI DVĚMA MUŽI.-- MAUPASSANT

BIBLE PRAVÍ, ABYCHOM MILOVALI JAK SVOJE SOUSEDY, TAK I NEPŘÁTELE. PRAVDĚPODOBNĚ PROTO, ŽE ZPRAVIDLA JSOU TO JEDNI A TÍŽ LIDÉ.-- CHESTERTON

BÝTI SÁM JE PRO MNOHÉ TA NEJHORŠÍ SPOLEČNOST.-- FIŠER

VŽILI-LI JSME SE JIŽ V MYŠLENKU, ŽE JSME NĚKOHO ZTRATILI, PŘIPADÁ NÁM PAK JEHO NEOČEKÁVANÝ NÁVRAT ZVLÁŠŤ BOLESTIVÝ.-- WILDE

NĚKTERÉ LIDI MUSÍME UŽÍVAT JEN VE VELMI MALÝCH DÁVKÁCH.-- EMMERSON

NIC SOUSEDY TAK NEROZDĚLUJE, JAKO BLÍZKOST.-- ANDREJEV

KDYŽ TĚ MILUJI - CO JE TI PO TOM.-- GOETHE

JE NEMOŽNÉ PODRUHÉ MILOVAT TO, CO JSME MILOVAT PŘESTALI.-- ROCHEFOUCAULD

ROZTRŽITOST. MUSELA MU PŘIPOMNĚT, ŽE SE S NÍ MĚL ZAPOMNĚT.-- SZTAUDYNGER

SLABOSTI ŽEN NADCHNOU MUŽE, SLABOSTI MUŽŮ POHORŠUJÍ ŽENY.-- HAUPTMANN

POKUD VĚRNOST NENÍ VZÁJEMNÝM DAREM, PAK JE NEJPOŠETILEJŠÍ ZE VŠECH MARNOTRATNICTVÍ.-- SCHNITZLER

NĚKDY STAČÍ VE VHODNÉ CHVÍLI POMOCI DO KABÁTU A UŽ JE RUKA V RUKÁVĚ.-- URBLIK

KDYŽ DALO OHROMNOU NÁMAHU SVÉSTI NĚKTEROU ŽENU, NEZNAMENÁ TO, ŽE JINÉMU SE NEPODDÁ LEHCE.-- PITIGRILLI

FLIRT BEZ HLUBŠÍHO ÚMYSLU JE JAKO JÍZDNÍ ŘÁD, VYDANÝ PRO NEEXISTUJÍCÍ ŽELEZNICI.-- MASTROIANNI

BUĎ OPATRNÝ, UCHÁZÍŠ-LI SE O ŽENU. ŽENY JSOU DISKRÉTNÍ JEN POTUD, POKUD TĚ VYSLYŠELY. KDYŽ TĚ ODMÍTNOU,VELICE SE POTOM SVOU CTNOSTÍ HOLEDBAJÍ.-- RODA-RODA

MILENEC NAUČÍ ŽENU VŠEMU, CO MANŽEL PŘED NÍ SKRYL.-- BALZAC

KOUZLO NOVOSTI SETŘE VADY V ČERSTVÝCH VZTAZÍCH STEJNĚ JAKO DLOUHÝ ZVYK V TĚCH STARÝCH.-- ROCHEFOUCAULD

ŽENA, KTERÁ JE JEN TROCHU K SVĚTU A NENÍ ZROVNA HRBATÁ, MŮŽE SI VZÍT, KOHO CHCE.-- THACKERAY

MLADÉ ŽENY PLETOU MUŽŮM HLAVU, STARÉ JIM PLETOU PUNČOCHY.-- JÍLEK

ŽÁDNÁ ŽENA NEMŮŽE POCHOPIT, JAK TO PŘIJDE, ŽE SE JINÁ ŽENA LÍBÍ NĚJAKÉMU MUŽI.-- YUTANG

MOUCHA, ŠTĚNICE A ČLOVĚK JSOU JEDINÝMI ŽIVOČICHY, KTEŘÍ MILUJÍ V KAŽDÉM OBDOBÍ.-- PITIGRILLI

MNOHDY NEDOVEDU POCHOPIT, JAK JI NĚKDO JINÝ MŮŽE MILOVATI, KDYŽ JI JÁ SÁM TAK VROUCNĚ A ZPLNA SRDCE MILUJI, NEMAJE NIKOHO KROM JÍ.-- GOETHE

TĚŽKÉ JE MILOVAT NĚKOHO, KOHO SI NEVÁŽÍME, A NEMÉNĚ TĚŽKÉ JE MILOVAT TOHO, KOHO SI VÁŽÍME O MNOHO VÍC NEŽ SEBE.-- ROCHEFOUCAULD

JE NEMOŽNÉ NAJÍT MUŽE, KTERÝ BY MI BYL LHOSTEJNÝ.-- LORENOVÁ

S CIZÍMI ŽENAMI SE NEMÁ SPÁTI. SPRÁVNĚ! ALE ŽENY, S NIMIŽ SPÍME, NEJSOU PŘECE TAK DOCELA CIZÍ.-- LAUB

ODMÍTLA S NÍM NADÁLE SPÁT. PROTOŽE KDYŽ S NÍ SPÍ, TAK SPÍ.-- LAUB

NEJOBTÍŽNĚJI SE LIDÉ ROZCHÁZEJÍ, KDYŽ UŽ SE NEMILUJÍ.-- ROCHEFOUCAULD

PROTIVY SE PŘITAHUJÍ. NAPŘÍKLAD MLADÉ, CHUDÉ DÍVKY A BOHATÍ, STARŠÍ PÁNOVÉ.-- MANSFELDOVÁ

ŽENA A MUŽ SI NEJSOU NIKDY BLÍZKO, POKUD SI NEBYLI NEJBLÍŽ.-- TOMAN

VZTAH ZABÍJÍ SEX. ČÍM DELŠÍ VZTAH, TÍM MENŠÍ SEXUÁLNÍ VZRUŠENÍ.-- LODGE

NIC NENÍ TAK PŘIROZENÉ A ZRÁDNÉ JAKO MYSLET SI, ŽE JSME MILOVÁNI.-- ROCHEFOUCAULD

VZTAH MEZI POHLAVÍMI OBVYKLE BÝVÁ JEN ZÁLEŽITOSTÍ POHLAVÍ.-- ŽÁČEK

MILENEC NALÍTNE NA VŠECHNY ŽENINY ROZMARY; A TAM, KDE MANŽEL OPRÁVNĚNĚ POKRČÍ RAMENY, JE MILENEC OKOUZLEN.-- BALZAC

HŮŘ ZACHOVÁME VĚRNOST MILENCE, S KTEROU JSME ŠŤASTNI, NEŽ TAKOVÉ, KTERÁ NÁS TRÁPÍ.-- ROCHEFOUCAULD

MANŽELSTVÍ JE NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZKAZIT DOBRÝ VZTAH.-- LANSKY

ČÍM JE MUŽ STARŠÍ, TÍM MLADŠÍ JE JEHO DRUHÁ ŽENA.-- LANSKY

CHLÍPNOST ZNAMENÁ, ŽE TO CHCEŠ DĚLAT, I KDYŽ HO NEMILUJEŠ.-- LANSKY

ZA KAŽDÝM ÚSPĚŠNÝM MUŽEM JE PŘEKVAPENÁ TCHYNĚ. ZA KAŽDÝM ÚSPĚŠNÝM MUŽEM JE ŽENA, KTEROU IGNORUJE.OPAK ZA KAŽDOU ÚSPĚŠNOU ŽENOU JE MUŽ S KOMPLEXEM MÉNĚCENNOSTI.-- LANSKY

JE TO TAK MILÉ MÍT MUŽE DOMA - POKUD NENÍ NEMOCNÝ, NEZAMĚSTNANÝ NEBO V DŮCHODU.-- LANSKY

MUŽ, KTERÝ NEVIDÍ NA SVÉ MANŽELCE CHYBY, JE VDOVEC.-- LANSKY

PO ZKOMBINOVÁNÍ DVOU PLATŮ A PŘESTĚHOVÁNÍ DO SPOLEČNÉHO BYTU BUDE MÍT MANŽELSKÝ PÁR MENŠÍ KAPESNÉ NEŽ MĚL KAŽDÝ Z NICH ZA SVOBODNA.-- LANSKY

NAPOSLEDY SE MANŽELSKÝ PÁR SHODNE, KDYŽ OBA ŘEKNOU "ANO".-- LANSKY

PADESÁT PROCENT MANŽELSKÝCH PÁRŮ SE ROZVÁDÍ. OSTATNÍCH PADESÁT PROCENT SE JEŠTĚ HÁDÁ.-- LANSKY

KDYŽ UŽ JE NÁM LHOSTEJNÁ, PAK JE ŽENA NA KOLENOU VELKÁ PŘÍTĚŽ.-- GUITRY

RECEPT NA ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ JE JEDNODUCHÝ. KDYŽ SE MÝLÍŠ, PŘIZNEJ TO MANŽELCE, A KDYŽ MÁŠ PRAVDU, MLČ JAKO ZAŘEZANÝ.-- MASTROIANNI

JE SICE PRAVDA, ŽE MNOHO MUŽŮ NENALEZNE V MANŽELSTVÍ VŽDY TO, V CO DOUFALI. NA DRUHÉ STRANĚ JE VŠAK PRAVDA, ŽE JE TAM NAŠTĚSTÍ ZŘÍDKA ČEKÁ I TO, CO SI ZASLOUŽÍ.-- CHAPLIN

MANŽELSTVÍM BÝVAJÍ NEJVÍCE ZKLAMÁNY TY ŽENY, KTERÉ SE VDALY PROTO, ABY NEMUSELY PRACOVAT.-- DIETRICHOVÁ

KAŽDÁ ŽENSKÁ MUSÍ MÍT NĚJAKÉHO MUŽSKÉHO, PROTOŽE NEMŮŽEME JEN TAK OBVIŇOVAT ZE VŠEHO ŠPATNÉHO ROVNOU VLÁDU.-- PARÁČEK

ŽENY NÁS UŽ DONUTÍ, ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI.-- ŽÁČEK

POMOZ KAMARÁDOVI V NEŠTĚSTÍ. NECHTĚJ BÝT LEPŠÍ NA ÚKOR DRUHÉHO. NEKECEJ A MAKEJ. NA DOBRÉHO ČLOVĚKA VZPOMÍNEJ V DOBRÉM. NENÍ TO MOC. ALE TYHLE ZÁKONY JSOU NEÚPROSNÉ. A URČUJÍ CHARAKTER LIDÍ. A TAKÉ VZTAHY MEZI NIMI.-- ŠUKŠIN

HUMOR A SATIRA JSOU JAKO MILENEC A MILENKA; KDE JEDNOHO NENÍ, TAM DRUHÝ SMUTNĚ HLEDÍ.-- NERUDA

ŽENA MILUJE NA MUŽI SPÍŠE TO, CO NENÍ, NEŽ CO JE.-- ASTURIAS

KDYŽ SE DVA LIDÉ MILUJÍ, MYSLÍ, ŽE BEZ SEBE NEMOHOU ŽÍT; AŽ SE NAVZÁJEM OMRZÍ, LITUJÍ, ŽE SE KDY POZNALI.-- BAKER

NA TOM, KOHO MÁME RÁDI, NÁM NEVADÍ I JEHO NEŘESTI, ZATÍMCO U TOHO, KOHO NESNÁŠÍME, JSOU NÁM PROTI SRSTI I JEHO CTNOSTI.-- BENEŠOVÁ

MILUJ SEBE SAMA A OSTATNÍ TĚ BUDOU HANĚT; HAŇ SEBE SAMA A OSTATNÍ TĚ BUDOU MILOVAT!-- AFRICKÉ PŘÍSLOVÍ

ŽENA NA MUŽI MILUJE ZPRAVIDLA VÍCE JEHO DUŠI NEŽ TĚLO, MUŽ NA ŽENĚ VÍCE JEJÍ TĚLO NEŽ DUŠI.-- ARCHIAS

ŽE MĚ NEMILUJETE, JE VAŠE SOUKROMÁ VĚC, ŽE VÁS MILUJI, ZASE MÁ SOUKROMÁ. JSME SI TÍM TEDY VLASTNĚ VELMI BLÍZCÍ, PROTOŽE SE NACHÁZÍME V JEDNÉ SITUACI.-- ARGHEZI

MILOVANÁ DÍVKA NEVÍ NIC, POKUD NEVÍ, ŽE MUŽI CENÍ NEDOSAŽENOU VĚC VÍC, NEŽ MÁ CENY.-- SHAKESPEARE

PRAVÁ MOUDROST JE BÝT STŘÍZLIVÝ K TOMU, CO NA SVĚTĚ NESMÍRNĚ MILUJEME.-- BUSCH

LÁSKYPLNÝ ČLOVĚK RADĚJI PROŽÍVÁ BOLEST, NEŽ BY JI JINÝM PŮSOBIL.-- BURNS

VÁŽNOU PŘÍČINOU, PROČ ČLOVĚK ZTRÁCÍ DŮVĚRU V SEBE, JE ZTRÁTA POCITU, ŽE JE MILOVÁN.-- ČAPEK K.

MUŽ A ŽENA JSOU SI PŘÍRODOU PŘEDURČENÍ KE SPOLUŽITÍ, I KDYŽ SE NESNÁŠEJÍ. JSOU JAKO HRÁČI ŠACHU, Z NICHŽ, KDYŽ JEDEN TÁHNE ČERNÝMI, DRUHÝ MUSÍ TÁHNOUT BÍLÝMI FIGURKAMI.-- BÜCHNER

MÍT NĚKOHO RÁD MNOHDY ZNAMENÁ VÍCE NEŽ HO MILOVAT.-- BROWNING

ŽENA ZACHÁZÍ S MUŽI JAKO ŠACHISTA S FIGURKAMI: SÁHNE NA JEDNU, ALE ZRAK JIŽ UPÍRÁ NA DRUHOU - MOŽNÁ S NÍ UDĚLÁ LEPŠÍ TAH.-- POPE

MÍT NĚKOHO RÁD JE JEN JEDNA STRÁNKA VĚCI - TA POHODLNĚJŠÍ. SNÁŠET SE S NÍM, TA DRUHÁ - TA PLNÁ NEDOROZUMĚNÍ.-- BUCKOVÁ

PRO ŽENU, KTEROU JEDNOU MILOVAL, UDĚLÁ SNAD MUŽ VŠECHNO NA SVĚTĚ - AŽ NA TO, ABY JI MILOVAL ZNOVU.-- WILDE

MANŽELSTVÍ MÁ TU VÝHODU, ŽE V NĚM MŮŽE ČLOVĚK TĚLESNĚ MILOVAT, I KDYŽ DUŠEVNĚ NEMILUJE.-- CATO

JEN BEZCITNÝ MUŽ UVÁDÍ ŽENU DO ROZPAKŮ.-- CAESAR

TEN, KDO SI HRAJE S KOČKAMI, MUSÍ POČÍTAT I SE ŠKRÁBANCI.-- CERVANTES

NEJČASTĚJI SE STÁVÁ, ŽE ČLOVĚK PŘISUZUJE DRUHÝM JEN TAKOVÉ CITY, JAKÝCH JE SÁM SCHOPEN.-- GIDE

ČEKÁME-LI, TRPÍME NEPŘÍTOMNOSTÍ TOHO, PO NĚMŽ TOUŽÍME TAK VELICE, ŽE NEMŮŽEME SNÉSTI PŘÍTOMNOST NĚKOHO JINÉHO.-- PROUST

PROBLÉMY, KTERÉ ČINÍ MANŽELSTVÍ NESNADNÝM, VYSKYTUJÍ SE I V KAŽDÉM VZTAHU, KTERÝ SE OPAKUJE.-- MAUROIS

NĚKTERÉ ŽENY SE ZÁSADNĚ NESNÁŠEJÍ, ALE POMLOUVAJÍ-LI NĚJAKOU TŘETÍ, HNED MEZI NIMI VZNIKNE JAKÁSI SYMPATIE.-- SHAW

MUŽ A ŽENA SI MAJÍ BÝT V MANŽELSTVÍ TAK BLÍZCÍ, ABY JEDNOHO ZAJÍMALO VŠECKO, CO ZAMĚSTNÁVÁ MYSL DRUHÉHO. NEPLATÍ TO JEN O TÍŽIVÝCH STAROSTECH, NÝBRŽ I O TOM, CO DRUHÉHO TĚŠÍ.-- MATHESIUS

MANŽELSTVÍ JE DOBRÉ PRO DOBRÉ.-- ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ

MANŽELÉ, KTEŘÍ SE MILUJÍ, ŘEKNOU SI TISÍC VĚCÍ, ANIŽ PROMLUVÍ.-- ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

MANŽELKU MUSÍM VYHLEDAT VE VŠEDNÍ DEN, NE V NEDĚLI.-- ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ

JSOU ŽENY, KTERÉ MŮŽEME MILOVATI, POUZE JSOU-LI NEPŘÍTOMNY.-- JOHN

KDYŽ SE ŽENA VDÁ, VYMĚNÍ POZORNOST MNOHA MUŽŮ ZA NEPOZORNOST JEDNOHO.-- KRÁLOVÁ

ŽENY DÁVAJÍ PŘEDNOST MUŽŮM, KTEŘÍ JE DOBÝVAJÍ, PŘESTO, ŽE JIM NEROZUMĚJÍ, PŘED TĚMI, KTEŘÍ JIM ROZUMĚJÍ, ALE NEDOBÝVAJÍ JE.-- FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ

JE LÉPE PRO ŽENU, ABY SI VZALA MUŽE, KTERÝ JI MILUJE, NEŽ ABY SI VZALA MUŽE, KTERÉHO MILUJE.-- ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

MANŽELSTVÍ JE ŘETĚZ, K NĚMUŽ SE SRDCE NIKDY NESMÍ PŘIPOUTÁVAT NÁSILÍM.-- MOLIERE

JE CELÁ ŘADA MUŽŮ, KTEŘÍ SE DVOŘÍ ŽENÁM A KTEŘÍ BY SE OCTLI VE VELKÝCH ROZPACÍCH, KDYBY BYLI VYSLYŠENI.-- JOHN

ŽENY JSOU MILENKY MLADÝCH MUŽŮ, DRUŽKY STŘEDNÍHO VĚKU A OŠETŘOVATELKY STARCŮ.-- BACON

NEMŮŽETE JEDEN DRUHÉM DŮVĚŘOVAT? PAK SI NEMŮŽETE NAVZÁJEM POMOCI.-- ČAPEK J.

Jeden dobrý přítel je dražší, než sto příbuzných..(Marcus Tullius Cicero)

Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu. Můj stín kývá přesněji..(Plútarchos)

Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti..(Johann Wolfgang von Goethe)

Život je možné prožívat jen směrem vpřed a chápat jen směrem vzad..(Jack Welch)

S pravdou je to jako se ženou: všichni s ní flirtují, ale málokdo ji chce mít na krku celý život..(J.Žáček)

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít....(Elbert Hubbard)

created by CSC s.r.o. | hosted by nipax.cz